ALGEMENE VOORWAARDEN

Dansplezier voor iedereen!

Door het insturen van het aanmeldformulier ga je akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

1. INSCHRIJVEN

Inschrijving vindt plaats zodra het volledig ingevulde aanmeldformulier is ontvangen. De leerling wordt voor onbepaalde tijd ingeschreven. Ouder/verzorger die een overeenkomst aangaan voor hun kind zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de naleving van de algemene voorwaarden. Welke les(sen) de leerling gaat volgen wordt besloten in overleg met de leiding van de Balletschool.

2. LESGELD

2.1 Na inschrijving verplicht jij je tot betaling van het lesgeld. Bekijk hier de huidige tarieven voor de les(sen). Je ontvangt een bevestiging van inschrijving met een overzicht van het te betalen lesgeld. Er wordt eenmalig €15,- administratiekosten in rekening gebracht voor de inschrijving. Deze kosten worden bij de eerste betaling verwerkt.

2.2 Een lesjaar duurt 36 weken en loopt van september t/m juni. Vakanties lopen zoveel mogelijk synchroon aan de vastgestelde schoolvakanties in regio midden Nederland. Alle vakanties zijn terug te vinden in de jaaragenda op de website en worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief.

2.3 Lesgeld wordt maandelijks van september t/m juni geïnd via een factuur of automatische incasso. Jaarbetaling is mogelijk en vindt plaats in de maand september.

2.4 Mocht een leerling op een later tijdstip in het seizoen extra lessen willen volgen, dan gaat de betaling in vanaf het begin van de maand waarin de eerste les wordt gevolgd.

2.5 Alleen in overleg kan het aantal lesuren worden verminderd. Dit mag 1 keer per seizoen. De hoogte van het lesgeld wordt in de daaropvolgende maand aangepast.

2.6 Indien er een betalingsachterstand ontstaat van twee maanden of meer wordt 10% administratiekosten in rekening gebracht.

2.7 Bij tussentijds verzuim van lessen, om wat voor reden dan ook, wordt het lesgeld doorberekend. Indien er sprake is van langdurige ziekte is er in overleg een uitzondering mogelijk.

2.8 Balletschool Helen Wilson behoudt zich het recht om het lesgeld per jaar te indexeren.

3. UITVAL LESSEN

3.1 Indien een les niet door kan gaan door omstandigheden en/of onmacht (bv. problemen met het openbaar vervoer) word je zo snel mogelijk hiervan op de hoogte gesteld. Wij proberen te allen tijde vervanging te regelen. Lukt dit niet, dan wordt de les in overleg ingehaald. Indien er maar 3 leerlingen of minder aanwezig zullen zijn in de les wordt in overleg besloten of de les wel of niet doorgaat.

3.2 Wanneer een les of meerdere lessen door maatregelen van de overheid geen doorgang kunnen vinden of in een andere vorm moet(en) worden gegeven, blijft dit een volwaardige uitvoering van een les/de lessen zoals door de Balletschool is aangeboden. Deze eventuele wijziging geeft daarom geen recht op restitutie van het lesgeld. Het lesaanbod wordt in dat geval als volgt gegeven: online; deels online/deels fysiek, binnen en/of buiten (hybride); of geheel fysiek binnen en/of buiten (real-life).

4. AFMELDING

De leerling dient zich tijdig af te melden bij zijn/haar docent. Dit kan mondeling bij de docent, via e-mail of via de Whatsapp groepsapp die hiervoor is aangemaakt.

5. OPZEGGEN

Opzeggen kan alleen door dit opzegformulier in te vullen. Zolang er niet officieel is opgezegd blijft er lesgeld verschuldigd. Het opzegtermijn van één maand gaat in per de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand waarop de opzegging is ontvangen. In deze maand is nog lesgeld verschuldigd.

Het opzegtermijn van één maand gaat in per de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand waarop de opzegging is ontvangen. In deze maand is nog lesgeld verschuldigd. Bijvoorbeeld: zegt een leerling op 5 maart op, dan is die lesgeld verschuldigd over maart én april.

6. AANSPRAKELIJKHEID

Deelnemen aan de les, binnen en buiten, is geheel op eigen risico. De docenten van de Balletschool geven veilig en technisch verantwoord les. Balletschool Helen Wilson is niet verantwoordelijk voor schade aan, of vermissing van persoonlijke eigendommen.

7. BEELDMATERIAAL

7.1 Tegelijkertijd met de aanmelding word je gevraagd om een toestemmingsformulier in te vullen. Hierin geef je aan op welke wijze wij wel/niet gebruik mogen maken van foto’s en video’s die gemaakt worden tijdens voorstellingen, lessen en andere activiteiten.

7.2 Deze toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat is gemaakt in opdracht van Balletschool Helen Wilson. Ouders, familieleden en andere belangstellenden kunnen bij demonstratie lessen en voorstellingen fotograferen en filmen. De aanwezigen wordt verzocht het beeldmateriaal alleen in huiselijke kring te vertonen en te gebruiken. Wij vertrouwen erop dat ouders zelf verantwoordelijk omgaan met het beeldmateriaal en respecteren dat niet iedereen op social media wilt verschijnen.

8. AANWEZIGHEID OUDER/VERZORGER BIJ DE LESSEN

Ouder/verzorger mogen aanwezig zijn bij een proefles, demonstratie lessen en overige activiteiten waarbij dit expliciet is aangegeven. De aanwezigheid bij overige lessen is niet toegestaan.

9. INFORMATIE

Informatie aangaande lessen, voorstellingen etc. wordt verspreid via de site: www.balletschoolhelenwilson.nl en de maandelijkse digitale nieuwsbrieven. Zorg ervoor dat jouw gegevens bij ons up-to-date zijn zodat wij jou kunnen voorzien van de juiste informatie.

ONZE LESSEN UITPROBEREN?
JE BENT ALTIJD WELKOM VOOR EEN PROEFLES!

We love to dance!

 • Ik dans nu al zo’n 13 jaar bij ballet school Helen Wilson, en wauw dat is een van de beste beslissingen die ik ook heb gemaakt. De mensen zijn aardig... Lees meer

  Sara Matsinger

  Wat een fijne balletschool! De sfeer is warm en persoonlijk. De techniek is sterk onderbouwd door het gebruik van het R.A.D. systeem (Royal Academy of Dance). Voor ieder wat wils:... Lees meer

  Colene Zomer

  Good ballet school. Dedicated to high quality dance education. Fun during classes. Thanks Helen, for all the courses.

  Mark Winkelman
 • In 2015 de balletschool van Helen ontdekt omdat onze dochter graag ballet wilde leren dansen. Toen waren de repetities voor de grote eindvoorstelling al begonnen. Onze dochter en ook wij... Lees meer

  Nadja

  Goede balletschool met lessen klassiek ballet voor volwassenen en ouderen in kleine groep zodat er veel individuele aandacht is.

  Iris Breetvelt

  Een fijne plek waar je echt klassiek ballet kunt krijgen. Mijn dochter danst hier 4 jaar met veel plezier. De kwaliteit van de docenten en de lessen is erg goed,... Lees meer

  Lidwine Buirma
 • Heel fijne balletschool! Ontzettend veel geleerd en gegroeid in mijn ballettechniek door Helen en het team, die sterke basis neem ik mee in al mijn andere dansactiviteiten :) Daarnaast is... Lees meer

  Anniek

  Mijn dochter gaat met veel plezier naar de balletschool en geniet van de lessen. Door de structuur van waaruit geleerd wordt, is er een duidelijke opbouw in vaardigheden. Dit zie... Lees meer

  Maartje van den Berg