Algemene voorwaarden

 1. Bij het insturen van het inschrijfformulier is akkoord gegaan met onderstaande voorwaarden en reglement.
 2. Inschrijven

  Inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
  Men ontvangt in het begin van het seizoen een overzicht met de verwachte lestijden en kosten van de leerling. Aanpassingen hierin moeten binnen twee weken plaats vinden.
  Na inschrijving verplicht u zich tot betaling van het lesgeld.
  Ouders/voogd die een overeenkomst aangaan voor hun kind zijn ten alle tijden verantwoordelijk voor de naleving van de algemene voorwaarden.
  Inschrijvingen blijven geldig tot schriftelijke opzegging, eventueel per e-mail.
  Door het insturen van het inschrijfformulier geeft u Balletschool Helen Wilson tevens foto en filmrecht. Dit houdt in het plaatsen van foto’s en videobeelden op de website en social media. Heeft u bezwaar tegen kunt u een formulier “geen toestemming foto’s en videobeelden” downloaden en inleveren.

 3. Betalingswijze

  Er wordt lesgeld betaald over 10 maanden, september t/m juni.
  De vakanties en vrije dagen worden doorberekend met uitzondering van de zomervakantie.
  Het lesgeld wordt, naar keuze, berekend per half jaar of per vol jaar. Indien er eerder gestopt wordt geen restitutie van gelden gegeven. Bij het kiezen van een jaarcontributie geldt vanaf 2014-2015 een kortingsregeling.

  Bij tussentijds verzuim van lessen om wat voor reden dan ook, wordt het lesgeld doorberekend. Uitsluitend In het geval van langdurige ziekte kan in overleg het lesgeld worden stopgezet.

  Het incasseren van het lesgeld via automatisch incasso gebeurt op 30 september en 31 januari. Betaalt u zonder machtiging dan dient de eerste termijn vóór 30 september te zijn overgemaakt op rekeningnummer 4127734 en het tweede termijn vóór 31 januari met vermelding van de achternaam van de leerling.
  Mocht een leerling op een later tijdstip in het seizoen beginnen met het volgen van lessen dan gaat de betaling in vanaf het begin van de maand waarin de eerste les wordt gevolgd.
  Bij een betalingsachterstand van 2 maanden wordt 10% administratiekosten in rekening gebracht.
  Verzuimde lessen worden niet gerestitueerd maar een leerling mag gemiste lessen inhalen bij een vergelijkbare les.
  Onvoorziene verplaatsingen van de lessen kan niet leiden tot restitutie van het lesgeld of een deel daarvan.
  Indien de balletschool een niet betaalde vordering uit handen geeft, komen alle gerechtelijke kosten voor rekening van de in gebreke zijnde.
  Balletschool Helen Wilson behoud zich het recht het lesgeld per seizoen te indexeren.

 4. Opzegging

  Wilt u onverhoopt de lessen opzeggen dan dient dit schriftelijk (mail) te geschieden. Zolang er niet officieel is opgezegd, blijft er lesgeld verschuldigd. Lesgeld wordt altijd berekend over een volledig ½ jaar. Heeft u voor een jaarbetaling gekozen dan kunt u alleen in juni opzeggen.

  – Opzegging aan het eind van het 1e ½ jaar moet u vóór 1 januari indienen.
  – Opzegging aan het eind van het seizoen moet u vóór 1 juni indienen.
  Bij tijdig opzeggen zal de machtiging geannuleerd worden.

 5. Lesdoorgang

  Een les kan geannuleerd worden indien daartoe gegronde redenen (overmacht) zijn, zonder dat hier vervangende lessen of financiële consequenties aan gebonden zijn. Er wordt altijd geprobeerd om vervanging te regelen.Wanneer er minder dan 3 leerlingen aanwezig zijn hoeft de les niet door te gaan.

 6. Informatie

  Informatie aangaande lessen, voorstellingen etc. wordt verspreid via de site: www.balletschoolhelenwilson.nl.nl en de maandelijkse nieuwsbrieven. Zorg ervoor dat uw gegevens bij ons up to date zijn.